Ocenenia dosiahnuté užívateľom Wolfsk

 1. 15

  Začínate získavať rešpekt

  Na vaše správy bolo pozitívne zareagované 25-krát.
 2. 2

  Niekto pozitívne reagoval na váš príspevok

  Niekto reagoval na jednu z vašich správ pozitívne. Uverejňujte podobné príspevky pre viac reakcií!
 3. 1

  Prvá správa

  Odoslali ste vašu prvú správu a za to vás odmeníme :)
Top