autotransformátor

  1. medved

    Datasheet Regulačný autotransformátor RAT10 - KŘIŽÍK

    Regulačný autotransformátor RAT10 - KŘIŽÍK
  2. V

    Moja konštrukcia Autotransformátor

    Veľmi dlho som sa chystal na to, kopancov bolo dosť, že si urobím konštrukciu, v ktorej bude oddeľovacie trafo a autotrafo. Toto autotr. som nakoniec objavil na bazoši a bolo rozhodnuté. Oddeľovacie som navinul na sek. na125V, odbočka na autotr. mi to umožňovala. Aby som zbytočne nezaťažoval...
Top