bk153

  1. Elektro Lab

    Schéma zapojenia Tesla BK153

    NF. Milivotmeter. Měří napětí do 30 V (10 Hz až 1 MHz) s vysokým vstupním odporem (1 M/40 pF).
Top