klon zx spectrum

  1. Wolfsk

    Schéma zapojenia Leningrad 2 schéma a DPS

    Leningrad 2 je klon počítača ZX Spektrum 48. V DPS čo máte a v priloženej DPS môžu byť malé odlišnosti.
Top