plošné spoje výroba

  1. Elektro Lab

    Anketa vo vlákne Kde si dávate robiť DPS?

    Kde si dávate robiť plošné spoje, alebo si ich vyrábate "home made" ? Pri "platenej" alternatíve, aké sú vaše skúsenosti s cenou, kvalitou a dĺžkou dodania?
  2. Elektro Lab

    PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB

    China's Largest PCB Prototype Manufacturer, offers 24 hours Quick Turn PCB prototype and Reliable small-batch PCB production.
Top