tesla bratislava

  1. Elektro Lab

    Návod na použitie BM-386E VF milivoltmeter

    BM-386E umožňuje meranie striedavých vysokofrekvenčných napätí od 4mV do frekvencie 1.5Ghz. Používa sa pri meraní napätí na vf zosilňovačoch. V TV a VF technike, VKV a UKV. Malá vstupná kapacita a vysoký vstupný odpor zabezpečuje minimálne zaťaženie meraného obvodu. S použitím hrotovej sondy...
  2. Elektro Lab

    Servisný manuál Tesla 2715B - 1

    Rozhlasový prijímač Tesla Bratislava 2715B-1, návod na údržbu
Top