vxw100

  1. plavec11

    Návod na použitie Tesla VXW100 a PR11 návod k použití

    Uživatelský návod k použití radiostanic TESLA VXW100, platí i pro modernizovanou variantu TESLA PR11
  2. plavec11

    Schéma zapojenia VXW100

    Schémata radiostanice VXW100
Top