Doplnkové pravidlá

Tresty a upozornenia
 1. Varovania udelené moderátormi
  V záujme prevádzkovania priateľského fóra občas zistíme, že je potrebné upozorniť na určité druhy správania alebo porušenia našich pravidiel.

  Toto je poloautomatizovaný systém, v rámci ktorého si moderátor môže vybrať zo zoznamu typov varovaní (napr. Trolling, spam, urážlivé príspevky, alebo inak nevhodné príspevky). Každé varovanie odoberie niekoľko bodov z vašej dosiahnutej reputácie, a toto varovanie môže mať trvanie od jedného niekoľko dní, alebo na trvalo po, ale zvyčajne sú to až dva týždne.

  Väčšina upozornení automaticky otvorí konverzáciu, aby ste vzniknutú situáciu mohli prediskutovať, alebo môže dôjsť k upozorneniu. V takom prípade ju môžete stále prediskutovať pomocou tlačidla určeného pre kontakt.

  Dôvody pre udelenie varovania, dĺžka platnosti varovania a postih v bodoch.
  • Nevhodný obsah -5 bodov / 5 dní
  • Nevhodné správanie -3 body / 5 dní
  • Nevhodné vyjadrovanie sa -3 body / 5 dní
  • Nevhodná reklama / spam -5 bodov / 10 dní
  • Trolling -5 bodov / 5 dní
 2. Tresty a upozornenia
  V prípade porušenia pravidiel stránok, vás môže kompetentná osoba napomenúť, alebo potrestať v rozsahu svojich oprávnení.
  • Užívateľ potreboval "vychladnúť" - Dočasný BAN 1 hodina
  • SPAM / SPAMBOOT - odstránenie účtu, TRVALÝ BAN
  • Sústavné ignorovanie pravidiel fóra - TRVALÝ BAN
  • Nedovolená reklama na stránkach - odstránenie príspevku, BAN 5 dní
  • Nedovolená inzercia na stránkach - odstránenie príspevku, BAN 5 dní
  • Príspevok s nedovoleným obsahom - odstránenie príspevku, BAN 5 dní
  • Zahlcovanie fóra zbytočným citovaním príspevkov - odstránenie príspevku, BAN 5 dní
  • Sústavné napádanie diskutujúcich - odstránenie príspevku, BAN 10 dní
  • Verejné urážanie moderátora/administrátora fóra - odstránenie príspevku, BAN 14 dní
  • Ignorovanie napomenutia zo strany moderátora / administrátora - odstránenie príspevku, BAN 14 dní
  • Obťažovanie / Urážanie užívateľov cez súkromné správy - BAN 14 dní
  • Poškodzovanie dobrého mena stránok - odstránenie príspevku, BAN 28 dní

  Počas doby udeleného trestu sú jeho aktivity na fóre pozastavené, je vložený automatický príspevok o dôvode, dĺžke a ukončení trestu v príslušnej kategórii fóra. Ďalej bude jeho užívateľský avatar systémovo pozmenený a označený ako potrestaný. Jedinou dostupnou službou sú súkromné správy a to až do doby ukončenia trestu. Jeho trest bude do budúcna zaznamenaný v jeho užívateľskom profile a to systémom počtu udelených trestov, či varovaní.

  Doplnkovou možnosťou k udeleniu trestu je napomenutie zo strany moderátora / administrátora, ktoré sa užívateľovi zobrazí v jeho profile a to po zvážení moderátora / administrátora buď súkromne, alebo verejne.
Dôležité
 1. Dôležité upozornenie

  S moderátormi sa zásadne nekomunikuje o probléme prostredníctvom diskusie. V prípade problému, využite komunikáciu prostredníctvom súkromnej správy, poprípade ak potrebujete prebrať nejaký problém s administrátorom, tak použite kontaktný formulár, alebo pokiaľ je prítomný na stránke, prizvite ho do diskusie (Vy + moderátor + administrátor).

  S moderátorom sa o pravidlách nediskutuje, nakoľko ten je povinný sa striktne držať týchto pravidiel. Moderátor nie je administrátor. Moderátor netvorí pravidlá fóra, ale dbá na ich dodržiavanie.

  Zakazuje sa verejné pohoršujúce, neadekvátne, alebo hanlivé hodnotenie na adresu moderátorov fóra vo verejných príspevkoch. V prípade nespokojnosti s prácou moderátorov, píšte svoje kritiky do súkromných správ, alebo priamo administrátorom, prostredníctvom kontaktného formulára.

  Iná forma nie je prípustná. Pokiaľ sa vám javí výška udeleného trestu neadekvátna, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu s popisom všetkých dôležitých skutočností

Top