• Súbory uložené na serveri www.elektrolab.eu sú chápané ako čiastočná rozmnoženina originálnych dokumentov a v zmysle autorského zákoná slúžia len pre osobnú potrebu účastníka - užívateľa (fyzickej osoby) a to na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Prihlásenie sa na stránku a stiahnutie súboru je interpretované ako súhlas prihláseného uživateľa s tým, že súbor využije iba pre svoju osobnú potrebu. Súbory a dokumenty slúžia výhradne na informačné a edukatívne účely. Za obsah, formu uloženého súboru zodpovedá jeho autor.

Ikona zdroja

Technická informácia LCD/LED Screen Panel Repair Guide

Nemáte oprávnenie na stiahnutie zdroja
Table of Contents
How to Use This Repair Guide ........................................................................ 11
Part-1: Basic Theory of How an LCD Screen Work ........................ 12
How LCD/LED TV Works? ............................................................................ 14
How an LCD Display Work ............................................................................. 16
What are LCD Screen and LCD Panel? ........................................................ 19
T-con Boar Part Number ................................................................................. 20
TAB/COF IC Part Number ............................................................................. 20
LCD Panel Part or Model Number ................................................................. 21
Part-2: How an LCD/LED Screen Panel Works ................................ 22
Types of LCD Panel and Their Structure ...................................................... 23
The TFT LCD Structure .................................................................................. 24
Learn About LCD TV and TFT LCD Displays ............................................. 25
History of TFT LCD ......................................................................................... 25
What is TFT LCD? .......................................................................................... 25
TFT LCD - Electronic Aspects of LCD TVs and LCD Monitors ................ 26
Passive and Active Matrix LCDs ..................................................................... 27
Structure of Color TFT LCD TVs and LCD Monitors ................................. 29
Driving Circuit Unit .......................................................................................... 30
How TFT LCD Pixels Work ........................................................................... 31
Generating Colors ............................................................................................. 34
The TFT LCD Pixel .......................................................................................... 35
The Resolution of an LCD Panel with TAB/COF .......................................... 37
A Block Diagram of Driving an LCD Panel ................................................... 38
Gate Driver Signals & Supply Lines ............................................................... 38
How a CPT CLAA320WB02 LCD Panel Work ............................................ 39
Terminology of the T-con Board and LCD Panel .......................................... 40
Typical Waveform of Gate Driver Control Signals ....................................... 46
Timing Control (TCON) IC CM2681A-KQ Diagram ................................... 51
If These Supply Voltages & Control Signals Missing What will Happen
in LCD Panel? .................................................................................................. 52
Part-3: How to Troubleshooting & Repairing LCD/LED Screen
& Panel ............................................................................................................. 53
Tools and Equipment for LCD Screen Panel Repair .................................... 54
How to Isolate Display Problem from Mainboard, T-con Board or LCD
Panel? ................................................................................................................ 57
What is TAB Bypass Modification? ............................................................... 59
What is LCD Panel Cut Off Modification? ................................................... 63
TAB Bonding Machine ..................................................................................... 67
Laser Repair System ......................................................................................... 69
Part-4: LCD/LED Screen Panel Repair Case Histories ................... 71
How to Repair Double Images Problem on Samsung LCD Screen ............. 72
Samsung LTA320AP Series LCD Panel with Double Images Problem
Solved ................................................................................................................. 87
Samsung LCD Panel with Display Problem Causing by Gate Driver Sides
............................................................................................................................. 90
TAB Bypass Modification Repair Case Histories .......................................... 93
How to Solve LG LCD Panel Display Upside Down Problem ...................... 98
How to Solve BOE HV320WXC-200 Panel Upside Down Problem .......... 102
Display Left Right Reverse Problem Solved ................................................ 104
White Screen Problem on V315B3-C04 T-con Board ................................. 106
No Display or Grey Screen - Common Fault on LG 370WX4-SLA1
(6870C-0158A) ................................................................................................ 108
AUO T460HB01 V0 (46T12-C01) T-con Board with Randomly No Display
Problem ............................................................................................................ 109
LG 470WU5-SLA1(6870C-0140B) No Display Problem Solved ................ 110
How to Solve Samsung LCD TV Oil Painting Display Problem ................ 112
How to Repair LCD TV Symptom with Blue Screen and Vertical Bars .. 116
How to Repair the Display Washed Out Screen Problem .......................... 118
How to Easily Remove AS-15F or AS-15HF IC without 3 Minutes .......... 120
Part-5: All Good LCD/LED Screen Panel Repairing Information
and Bonuses ...................................................................................... 124
TAB/COF IC Equivalent List ........................................................................ 125
TAB/COF Bypass List .................................................................................... 129
How to Login to the Universal LCD/LED TV Mainboard Factory
Setting ............................................................................................................... 147
How to Solve Display Distortion (Oily Painting Display) Problem in
Universal LCD/LED TV Mainboard ............................................................ 153
How to Solve Display Upside Down Problem in Universal LCD/LED TV
Mainboard ....................................................................................................... 155
Samsung Display Distortion (Oily Painting Display) Repair Solution ...... 159
This LCD Panel Display Problem is Beyond Repair ................................... 164
BONUS-A: LG LED/LCD TV Interconnect Schematic Diagrams
32LD350-Interconnect................................168
32LG40-Interconnect.................................171
42LG70-Interconnect.................................173
42LH20-Interconnect.................................177
42LK520-Interconnect................................179
42SL80-Interconnect..................................186
47GA6400-Interconnect..............................190
47LG90-Interconnect.................................202
47LH85- Interconnect.................................206
55GA6400-Interconnect..............................210
55LX6500-Interconnect..............................222
79UB9800- Interconnect..............................225
BONUS-A: T-Con Board Schematic/Circuit Diagrams
AUO T370XW02 V5_CA1-H0453-02_1..........227
AUO T420XW01_CA1-H0509-61_1..............233
AUO T520HW01-V0-BN07-00650A..............238
Chimei V260B1-C03_LG 26LG7R................245
LG LC320WXN-SAC1-731_6870C-0195A.....247
LG LC370WX4-SLA1-F11_6870C-0158A......251
LG LC420WUD-SAC1-G31-LC37WU
LC420WU_LC470WU_6870C-0202B
LG LC470WUN-SAA2-731_6870C-4200C......257
Samsung LTA320AP02..............................276
  • Ďakujem
Reakcie - hodnotenie obsahu: MilanBA
Autor
laaci
Stiahnutí
1
Zobrazení
100
Typ súboru
zip
Veľkosť súboru
41.1 MB
Uložené
Posledná zmena
Hodnotenie
0.00 hviezdička(iek) 0 hodnotení
Top