xl6009

  1. Elektro Lab

    Schéma zapojenia DC-DC Step UP Buck prevodník XL6009

    Menič zvyšujúceho a znižujúceho napätia na čipe XL6009 zostavený podľa topológie SEPIC je schopný dodávať stabilné výstupné napätie (od 1,25 do 35 voltov) pri akomkoľvek vstupnom napätí (od 5 do 32 voltov). To znamená, že na výstupe pulzného meniča napätia XL6009 bude vždy existovať vopred...
Top